قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 11,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 11,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 11,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 11,500تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 11,500تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 11,500تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۰ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۰ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۰ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/5 -500تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/5 -500تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-