تیرآهن جهان فولاد غرب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->