قیمت تیرآهن 14 140-150 جهان فولاد غرب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 13,550تومان یکشنبه1399/7/6 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 13,550تومان یکشنبه1399/7/6 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 13,550تومان یکشنبه1399/7/6 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 13,450تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 13,450تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 13,450تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه1399/7/2 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه1399/7/2 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه1399/7/2 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1399/7/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1399/7/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1399/7/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,050تومان دوشنبه1399/6/31 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,050تومان دوشنبه1399/6/31 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-