تیرآهن ماهکار فلز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,500تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 13,500تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1399/12/6 -100تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 13,500تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 13,600تومان یکشنبه1399/12/3 -100تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 13,700تومان چهارشنبه1399/11/29 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1399/11/28 -100تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 13,700تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 26 بهمن 99 26بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,700تومان یکشنبه1399/11/26 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 25 بهمن 99 25بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۹ کیلوگرم 13,600تومان شنبه1399/11/25 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/11/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/11/20 -100تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۱:۴۰ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1399/11/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1399/11/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه1399/11/13 100تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->