قیمت تیرآهن ماهکار فلز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 11,700تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۱ کیلوگرم 11,700تومان سه شنبه1399/9/11 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 10,800تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 10,800تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 10,800تومان شنبه1399/9/8 -600تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 11,400تومان سه شنبه1399/9/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 11,400تومان دوشنبه1399/9/3 -200تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 11,600تومان یکشنبه1399/9/2 -200تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 11,800تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 11,800تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 11,800تومان چهارشنبه1399/8/28 -200تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 12,000تومان سه شنبه1399/8/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 12,000تومان دوشنبه1399/8/26 -500تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۰ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/8/25 -100تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 12,600تومان شنبه1399/8/24 -400تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 21 آبان 99 21آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه1399/8/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/8/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 19 آبان 99 19آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/8/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 18 آبان 99 18آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/8/18 -300تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-