قیمت تیرآهن ناب تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/12 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/12 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,300تومان دوشنبه1399/9/10 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,300تومان دوشنبه1399/9/10 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۱ کیلوگرم 11,000تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۱ کیلوگرم 11,000تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 11,000تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 11,000تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/4 -1500تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/4 -1500تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۰۹:۵۶ کیلوگرم 12,500تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۰۹:۵۶ کیلوگرم 12,500تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 ناب تبریز 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/9/2 -300تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/9/2 -300تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/9/2 -300تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-