تیرآهن ناب تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 29 آذر 99 29آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/9/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 27 آذر 99 27آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۳ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/9/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 26 آذر 99 26آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,700تومان چهارشنبه1399/9/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 25 آذر 99 25آذر1399 ساعت : ۱۰:۰۳ کیلوگرم 12,700تومان سه شنبه1399/9/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 24 آذر 99 24آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,700تومان دوشنبه1399/9/24 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 23 آذر 99 23آذر1399 ساعت : ۰۹:۵۴ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/9/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 22 آذر 99 22آذر1399 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/9/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 20 آذر 99 20آذر1399 ساعت : ۰۹:۲۶ کیلوگرم 13,000تومان پنجشنبه1399/9/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 19 آذر 99 19آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه1399/9/19 1000تومان 0.08% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 17 آذر 99 17آذر1399 ساعت : ۱۰:۱۷ کیلوگرم 12,000تومان دوشنبه1399/9/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 17 آذر 99 17آذر1399 ساعت : ۱۰:۱۷ کیلوگرم 12,000تومان دوشنبه1399/9/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 16 آذر 99 16آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 12,000تومان یکشنبه1399/9/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 16 آذر 99 16آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 12,000تومان یکشنبه1399/9/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 15 آذر 99 15آذر1399 ساعت : ۱۴:۳۴ کیلوگرم 12,000تومان شنبه1399/9/15 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 15 آذر 99 15آذر1399 ساعت : ۱۴:۳۴ کیلوگرم 12,000تومان شنبه1399/9/15 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 15 آذر 99 15آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 11,900تومان شنبه1399/9/15 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 15 آذر 99 15آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 11,900تومان شنبه1399/9/15 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 13 آذر 99 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۹ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه1399/9/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 13 آذر 99 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۹ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه1399/9/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/12 200تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->