قیمت تیرآهن صفحه 122

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 22 آریان فولاد 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 2,795تومان چهارشنبه1397/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۴:۳۲ کیلوگرم 2,720تومان چهارشنبه1397/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 3,000تومان چهارشنبه1397/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 3,000تومان چهارشنبه1397/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 3,000تومان چهارشنبه1397/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 2,850تومان چهارشنبه1397/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 2,830تومان چهارشنبه1397/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 2,878تومان چهارشنبه1397/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 21 فروردین 97 21فروردین1397 ساعت : ۱۷:۳۰ کیلوگرم 2,920تومان سه شنبه1397/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 21 فروردین 97 21فروردین1397 ساعت : ۱۷:۳۰ کیلوگرم 2,920تومان سه شنبه1397/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 22 آریان فولاد 21 فروردین 97 21فروردین1397 ساعت : ۱۵:۰۶ کیلوگرم 2,795تومان سه شنبه1397/1/21 45تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 21 فروردین 97 21فروردین1397 ساعت : ۱۵:۰۵ کیلوگرم 2,720تومان سه شنبه1397/1/21 100تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 21 فروردین 97 21فروردین1397 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 2,878تومان سه شنبه1397/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 21 فروردین 97 21فروردین1397 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 2,850تومان سه شنبه1397/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 21 فروردین 97 21فروردین1397 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 2,830تومان سه شنبه1397/1/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 2,878تومان دوشنبه1397/1/20 44تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 2,920تومان دوشنبه1397/1/20 220تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 2,920تومان دوشنبه1397/1/20 200تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 3,000تومان دوشنبه1397/1/20 110تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 3,000تومان دوشنبه1397/1/20 110تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-