قیمت تیرآهن صفحه 123

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 3,000تومان دوشنبه1397/1/20 110تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 2,850تومان دوشنبه1397/1/20 200تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 2,830تومان دوشنبه1397/1/20 180تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,834تومان دوشنبه1397/1/20 142تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۰:۱۶ کیلوگرم 2,890تومان دوشنبه1397/1/20 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۰:۱۶ کیلوگرم 2,890تومان دوشنبه1397/1/20 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۰:۱۶ کیلوگرم 2,890تومان دوشنبه1397/1/20 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۴:۰۹ کیلوگرم 2,870تومان یکشنبه1397/1/19 30تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۴:۰۹ کیلوگرم 2,870تومان یکشنبه1397/1/19 30تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۴:۰۹ کیلوگرم 2,870تومان یکشنبه1397/1/19 30تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 2,840تومان یکشنبه1397/1/19 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 2,840تومان یکشنبه1397/1/19 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 2,840تومان یکشنبه1397/1/19 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/1/19 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/1/19 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 2,820تومان یکشنبه1397/1/19 20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۲:۵۶ کیلوگرم 2,692تومان یکشنبه1397/1/19 32تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۰:۳۷ کیلوگرم 2,700تومان یکشنبه1397/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۰:۳۷ کیلوگرم 2,620تومان یکشنبه1397/1/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 19 فروردین 97 19فروردین1397 ساعت : ۱۰:۳۷ کیلوگرم 2,720تومان یکشنبه1397/1/19 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-