قیمت تیرآهن صفحه 3

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 18 ناب تبریز 24 مهر 99 24مهر1399 ساعت : ۰۹:۵۷ کیلوگرم 14,900تومان پنجشنبه1399/7/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 24 مهر 99 24مهر1399 ساعت : ۰۹:۵۷ کیلوگرم 14,900تومان پنجشنبه1399/7/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 24 مهر 99 24مهر1399 ساعت : ۰۹:۵۷ کیلوگرم 14,900تومان پنجشنبه1399/7/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 3,650,000تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 14,250تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 14,250تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 14,250تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 13,800تومان چهارشنبه1399/7/23 600تومان 0.05% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 13,900تومان چهارشنبه1399/7/23 -400تومان -0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه1399/7/23 -300تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ شاخه ایی 1,850,000تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ شاخه ایی 2,400,000تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ شاخه ایی 2,900,000تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 ناب تبریز 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 14,900تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 14,900تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 14,900تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 3,650,000تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 14,250تومان سه شنبه1399/7/22 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 14,250تومان سه شنبه1399/7/22 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 14,250تومان سه شنبه1399/7/22 100تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-