قیمت تیرآهن صفحه 4

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 13,900تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ شاخه ایی 1,850,000تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ شاخه ایی 2,400,000تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ شاخه ایی 2,900,000تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/7/22 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 14,300تومان سه شنبه1399/7/22 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 ناب تبریز 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۰:۰۵ کیلوگرم 14,900تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۰:۰۵ کیلوگرم 14,900تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۰:۰۴ کیلوگرم 14,900تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 3,650,000تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,900تومان دوشنبه1399/7/21 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 14,150تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 14,150تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 14,150تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۲ شاخه ایی 1,850,000تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۲ شاخه ایی 2,400,000تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۲ شاخه ایی 2,900,000تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 13,250تومان دوشنبه1399/7/21 -950تومان -0.07% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 14,350تومان دوشنبه1399/7/21 50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 ناب تبریز 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۰:۱۶ کیلوگرم 14,900تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-