تیرآهن ماهان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۰ شاخه ایی 2,720,000تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۰ شاخه ایی 2,280,000تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۹ شاخه ایی 2,280,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۹ شاخه ایی 2,720,000تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۱ شاخه ایی 2,720,000تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۱ شاخه ایی 2,280,000تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۷ شاخه ایی 2,280,000تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۷ شاخه ایی 2,720,000تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۰:۱۵ شاخه ایی 2,750,000تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۰:۱۵ شاخه ایی 2,300,000تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۱ شاخه ایی 2,300,000تومان یکشنبه1399/12/3 20000تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۱ شاخه ایی 2,750,000تومان یکشنبه1399/12/3 30000تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۳ شاخه ایی 2,750,000تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۳ شاخه ایی 2,300,000تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۷ شاخه ایی 2,750,000تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۷ شاخه ایی 2,300,000تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۷ شاخه ایی 1,650,000تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۲ شاخه ایی 2,750,000تومان چهارشنبه1399/11/29 40000تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۲ شاخه ایی 2,300,000تومان چهارشنبه1399/11/29 40000تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۲ شاخه ایی 1,650,000تومان چهارشنبه1399/11/29 -10000تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->