قیمت تیرآهن 120-130

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۲ شاخه ایی 2,300,000تومان شنبه1399/7/5 10000تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ شاخه ایی 1,750,000تومان شنبه1399/7/5 85000تومان 0.05% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ شاخه ایی 2,290,000تومان شنبه1399/7/5 30000تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۴ شاخه ایی 2,800,000تومان شنبه1399/7/5 80000تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,850تومان شنبه1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,850تومان شنبه1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 3,300,000تومان شنبه1399/7/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/7/5 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 13,450تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 13,450تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 13,450تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,150تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/7/5 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/7/5 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۳ شاخه ایی 1,665,000تومان شنبه1399/7/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۳ شاخه ایی 2,260,000تومان شنبه1399/7/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۳ شاخه ایی 2,720,000تومان شنبه1399/7/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 13,600تومان شنبه1399/7/5 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-