قیمت تیرآهن ظفر بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 11,500تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 11,600تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 600تومان 0.06% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 11,600تومان سه شنبه1399/9/11 600تومان 0.05% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 11,000تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 11,000تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 11,100تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۵ کیلوگرم 11,000تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۴ کیلوگرم 11,100تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۷ کیلوگرم 10,950تومان پنجشنبه1399/9/6 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۷ کیلوگرم 11,050تومان پنجشنبه1399/9/6 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/5 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 11,100تومان چهارشنبه1399/9/5 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 11,050تومان سه شنبه1399/9/4 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 11,150تومان سه شنبه1399/9/4 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 11,350تومان دوشنبه1399/9/3 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۹ کیلوگرم 11,450تومان دوشنبه1399/9/3 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 11,550تومان یکشنبه1399/9/2 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 11,650تومان یکشنبه1399/9/2 -150تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-