تیرآهن ظفر بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,450تومان دوشنبه1399/12/11 -350تومان -0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 13,800تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 13,800تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,800تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۸ کیلوگرم 13,800تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۷ کیلوگرم 13,800تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 13,800تومان یکشنبه1399/12/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۷ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 13,800تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 13,800تومان چهارشنبه1399/11/29 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۱:۱۴ کیلوگرم 13,650تومان سه شنبه1399/11/28 -100تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 26 بهمن 99 26بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 13,750تومان یکشنبه1399/11/26 50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 25 بهمن 99 25بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/11/25 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 23 بهمن 99 23بهمن1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 13,500تومان پنجشنبه1399/11/23 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/11/21 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/11/20 50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 13,250تومان یکشنبه1399/11/19 -30تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 13,280تومان شنبه1399/11/18 -220تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->