قیمت تیرآهن 14 120-130 ظفر بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 11,000تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۵ کیلوگرم 11,000تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۷ کیلوگرم 10,950تومان پنجشنبه1399/9/6 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/5 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 11,050تومان سه شنبه1399/9/4 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 11,350تومان دوشنبه1399/9/3 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 11,550تومان یکشنبه1399/9/2 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 11,700تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۰:۱۱ کیلوگرم 11,700تومان پنجشنبه1399/8/29 -50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 11,750تومان چهارشنبه1399/8/28 -115تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۰:۵۳ کیلوگرم 11,865تومان سه شنبه1399/8/27 -105تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 11,970تومان دوشنبه1399/8/26 -330تومان -0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان دوشنبه1399/8/26 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/8/25 -20تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۰:۳۷ کیلوگرم 12,420تومان شنبه1399/8/24 -160تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 22 آبان 99 22آبان1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 12,580تومان پنجشنبه1399/8/22 -220تومان -0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 21 آبان 99 21آبان1399 ساعت : ۱۱:۰۷ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/8/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/8/20 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 19 آبان 99 19آبان1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/8/19 90تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-