قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۱:۲۰ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/7/6 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,150تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 12,950تومان پنجشنبه1399/7/3 60تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۹ کیلوگرم 12,890تومان چهارشنبه1399/7/2 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 12,790تومان دوشنبه1399/6/31 90تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۲ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/6/27 50تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه1399/6/26 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 12,350تومان دوشنبه1399/6/24 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,100تومان یکشنبه1399/6/23 220تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 11,880تومان شنبه1399/6/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 11,880تومان پنجشنبه1399/6/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 11,880تومان چهارشنبه1399/6/19 30تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 11,850تومان سه شنبه1399/6/18 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 11,650تومان دوشنبه1399/6/17 80تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 11,570تومان یکشنبه1399/6/16 40تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۵:۱۴ کیلوگرم 11,530تومان شنبه1399/6/15 4000تومان 0.53% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 26 خرداد 99 26خرداد1399 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 7,530تومان دوشنبه1399/3/26 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-