قیمت تیرآهن

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۶ شاخه ایی 1,750,000تومان سه شنبه1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۶ شاخه ایی 2,300,000تومان سه شنبه1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۶ شاخه ایی 2,800,000تومان سه شنبه1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 3,400,000تومان سه شنبه1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 14,300تومان سه شنبه1399/7/8 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 14,300تومان سه شنبه1399/7/8 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 13,650تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 13,650تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 13,650تومان سه شنبه1399/7/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,500تومان سه شنبه1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه1399/7/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 3,400,000تومان دوشنبه1399/7/7 100000تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 14,150تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 14,150تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-