قیمت تیرآهن

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۲ کیلوگرم 3,100,000تومان سه شنبه1399/9/11 300000تومان 0.11% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۳ شاخه ایی 1,950,000تومان سه شنبه1399/9/11 30000تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۳ شاخه ایی 2,350,000تومان سه شنبه1399/9/11 30000تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۱ کیلوگرم 11,700تومان سه شنبه1399/9/11 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۰ شاخه ایی 1,450,000تومان سه شنبه1399/9/11 50000تومان 0.04% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۰ شاخه ایی 1,920,000تومان سه شنبه1399/9/11 50000تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۰ شاخه ایی 2,320,000تومان سه شنبه1399/9/11 70000تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۲ شاخه ایی 1,870,000تومان دوشنبه1399/9/10 20000تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ شاخه ایی 1,400,000تومان دوشنبه1399/9/10 20000تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,300تومان دوشنبه1399/9/10 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,300تومان دوشنبه1399/9/10 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 11,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 11,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 11,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 11,000تومان دوشنبه1399/9/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ماهکار فلز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 10,800تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-