ناودانی

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,650تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,650تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 13,650تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 13,650تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 13,650تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر شکفته مشهد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری شکفته مشهد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۰۹:۳۹ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۰۹:۳۹ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۰۹:۳۹ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۰۹:۳۹ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 13,700تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر شکفته مشهد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 13,700تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 13,700تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 13,700تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 0.03% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->