ناودانی

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۷ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۷ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 18,200تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,500تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->