ناودانی

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 12,750تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری ناب تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->