قیمت ناودانی

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 14,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۲ کیلوگرم 14,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 13,750تومان شنبه1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۶ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۵۶ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۴ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 14,000تومان پنجشنبه1399/8/1 -800تومان -0.05% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 14,000تومان پنجشنبه1399/8/1 -800تومان -0.05% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 13,600تومان پنجشنبه1399/8/1 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-