قیمت ناودانی 14 البرز غرب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 6 مرداد 97 6مرداد1397 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 4,150تومان شنبه1397/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 4 مرداد 97 4مرداد1397 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 4,150تومان پنجشنبه1397/5/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 3 مرداد 97 3مرداد1397 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 4,150تومان چهارشنبه1397/5/3 580تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 30 تیر 97 30تیر1397 ساعت : ۱۲:۴۹ کیلوگرم 3,570تومان شنبه1397/4/30 90تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 27 تیر 97 27تیر1397 ساعت : ۱۲:۲۸ کیلوگرم 3,480تومان چهارشنبه1397/4/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 26 تیر 97 26تیر1397 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 3,480تومان سه شنبه1397/4/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 25 تیر 97 25تیر1397 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 3,480تومان دوشنبه1397/4/25 30تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 24 تیر 97 24تیر1397 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 3,450تومان یکشنبه1397/4/24 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 23 تیر 97 23تیر1397 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 3,400تومان شنبه1397/4/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 21 تیر 97 21تیر1397 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 3,400تومان پنجشنبه1397/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 20 تیر 97 20تیر1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 3,400تومان چهارشنبه1397/4/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 19 تیر 97 19تیر1397 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 3,400تومان سه شنبه1397/4/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 17 تیر 97 17تیر1397 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 3,400تومان یکشنبه1397/4/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 16 تیر 97 16تیر1397 ساعت : ۱۲:۰۹ کیلوگرم 3,400تومان شنبه1397/4/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 13 تیر 97 13تیر1397 ساعت : ۱۲:۲۹ کیلوگرم 3,400تومان چهارشنبه1397/4/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 12 تیر 97 12تیر1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 3,400تومان سه شنبه1397/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 11 تیر 97 11تیر1397 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 3,400تومان دوشنبه1397/4/11 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 10 تیر 97 10تیر1397 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 3,500تومان یکشنبه1397/4/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 9 تیر 97 9تیر1397 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 3,500تومان شنبه1397/4/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر البرز غرب 6 تیر 97 6تیر1397 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 3,500تومان چهارشنبه1397/4/6 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-