قیمت ناودانی 16 6 البرز غرب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 6 مرداد 97 6مرداد1397 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 4,150تومان شنبه1397/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 4 مرداد 97 4مرداد1397 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 4,150تومان پنجشنبه1397/5/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 3 مرداد 97 3مرداد1397 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 4,150تومان چهارشنبه1397/5/3 580تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 30 تیر 97 30تیر1397 ساعت : ۱۲:۴۹ کیلوگرم 3,570تومان شنبه1397/4/30 90تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 27 تیر 97 27تیر1397 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 3,480تومان چهارشنبه1397/4/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 26 تیر 97 26تیر1397 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 3,480تومان سه شنبه1397/4/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 25 تیر 97 25تیر1397 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 3,480تومان دوشنبه1397/4/25 180تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 2 تیر 97 2تیر1397 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 3,300تومان شنبه1397/4/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 30 خرداد 97 30خرداد1397 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 3,300تومان چهارشنبه1397/3/30 80تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 29 خرداد 97 29خرداد1397 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 3,220تومان سه شنبه1397/3/29 20تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 27 خرداد 97 27خرداد1397 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 3,200تومان یکشنبه1397/3/27 190تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 21 خرداد 97 21خرداد1397 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 3,010تومان دوشنبه1397/3/21 10تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 20 خرداد 97 20خرداد1397 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 3,000تومان یکشنبه1397/3/20 140تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 12 خرداد 97 12خرداد1397 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 2,860تومان شنبه1397/3/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 9 خرداد 97 9خرداد1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,860تومان چهارشنبه1397/3/9 20تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 8 خرداد 97 8خرداد1397 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 2,840تومان سه شنبه1397/3/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 7 خرداد 97 7خرداد1397 ساعت : ۱۱:۴۹ کیلوگرم 2,840تومان دوشنبه1397/3/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 6 خرداد 97 6خرداد1397 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 2,840تومان یکشنبه1397/3/6 20تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 5 خرداد 97 5خرداد1397 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 2,820تومان شنبه1397/3/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری البرز غرب 2 خرداد 97 2خرداد1397 ساعت : ۰۷:۵۲ کیلوگرم 2,820تومان چهارشنبه1397/3/2 10تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-