ناودانی جویا نورد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۱ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۱ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۱ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,600تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,600تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,600تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,600تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,600تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->