قیمت ناودانی جویا نورد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۱۸ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 10,700تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 10,700تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 10,700تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,700تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,700تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,700تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 10,700تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 10,700تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 10,700تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری جویا نورد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری جویا نورد 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 10,700تومان سه شنبه1399/9/4 -580تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری جویا نورد 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 10,700تومان سه شنبه1399/9/4 -580تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-