قیمت ناودانی مگا استیل ایران

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 10,550تومان یکشنبه1399/9/9 -50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۱ کیلوگرم 10,550تومان یکشنبه1399/9/9 -50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 10,600تومان شنبه1399/9/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 10,600تومان شنبه1399/9/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 10,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 10,500تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 10,500تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 10,500تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 10,500تومان سه شنبه1399/9/4 -700تومان -0.06% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 10,500تومان سه شنبه1399/9/4 -700تومان -0.06% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۶ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/9/2 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۶ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/9/2 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 11,500تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 11,500تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-