ناودانی ناب تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول12متری ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۳ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۳ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۳ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۳ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۲ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۲ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۲ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۲ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->