قیمت ناودانی ناب تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول6متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 10,600تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 10,600تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 10,600تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 10,600تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 10,600تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 10,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 10,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 10,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 10,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی18طول6متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 14,000تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی18طول12متری ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 14,000تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-