قیمت ناودانی 10 12 ناب تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۰:۵۰ کیلوگرم 13,550تومان یکشنبه1399/7/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,550تومان شنبه1399/7/5 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1399/7/5 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1399/7/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/7/2 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/6/31 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۰:۳۴ کیلوگرم 13,100تومان پنجشنبه1399/6/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۴ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه1399/6/26 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/6/24 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۶ کیلوگرم 12,750تومان یکشنبه1399/6/23 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 12,650تومان یکشنبه1399/6/23 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 12,550تومان یکشنبه1399/6/23 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 12,500تومان شنبه1399/6/22 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/6/18 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 12,100تومان سه شنبه1399/6/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,100تومان دوشنبه1399/6/17 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-