ناودانی نصر آذربایجان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۳۵ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۳۵ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۳۵ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۳۵ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/12/4 -100تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->