قیمت ناودانی نصر آذربایجان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 11,800تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 11,800تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 11,800تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 11,800تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 11,900تومان سه شنبه1399/9/11 700تومان 0.06% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 11,900تومان سه شنبه1399/9/11 700تومان 0.06% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 11,900تومان سه شنبه1399/9/11 700تومان 0.06% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 11,900تومان سه شنبه1399/9/11 700تومان 0.06% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 11,200تومان شنبه1399/9/8 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری نصر آذربایجان 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 11,200تومان شنبه1399/9/8 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 11,200تومان شنبه1399/9/8 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 11,200تومان شنبه1399/9/8 250تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-