قیمت ناودانی نورد سجاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 11,400تومان سه شنبه1399/9/11 1000تومان 0.1% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 -500تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 10,900تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 10,900تومان چهارشنبه1399/9/5 -300تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۲ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/9/2 -500تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 11,700تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 11,700تومان چهارشنبه1399/8/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 11,700تومان سه شنبه1399/8/27 -300تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 12,000تومان دوشنبه1399/8/26 -100تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 12,100تومان یکشنبه1399/8/25 -400تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 12,500تومان شنبه1399/8/24 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 22 آبان 99 22آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان پنجشنبه1399/8/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 21 آبان 99 21آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/8/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/8/20 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 19 آبان 99 19آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۸ کیلوگرم 12,800تومان دوشنبه1399/8/19 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 18 آبان 99 18آبان1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/8/18 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 17 آبان 99 17آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1399/8/17 -250تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 15 آبان 99 15آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه1399/8/15 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-