ناودانی نورد سجاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/11/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/11/12 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 11 بهمن 99 11بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/11/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 9 بهمن 99 9بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 12,800تومان پنجشنبه1399/11/9 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 12,750تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 6 بهمن 99 6بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 12,750تومان دوشنبه1399/11/6 -50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/11/4 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 2 بهمن 99 2بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۹ کیلوگرم 13,000تومان پنجشنبه1399/11/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۷ کیلوگرم 13,000تومان چهارشنبه1399/11/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 30 دی 99 30دی1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/10/30 -500تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 29 دی 99 29دی1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/10/29 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 13,700تومان شنبه1399/10/27 -300تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 14,000تومان پنجشنبه1399/10/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 24 دی 99 24دی1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 14,000تومان چهارشنبه1399/10/24 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 23 دی 99 23دی1399 ساعت : ۱۴:۰۳ کیلوگرم 14,200تومان سه شنبه1399/10/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 22 دی 99 22دی1399 ساعت : ۱۴:۲۰ کیلوگرم 14,200تومان دوشنبه1399/10/22 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 21 دی 99 21دی1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 14,100تومان یکشنبه1399/10/21 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 20 دی 99 20دی1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 14,000تومان شنبه1399/10/20 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->