ناودانی صنعت ماهان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/10/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 27 دی 99 27دی1399 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/10/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 13,800تومان پنجشنبه1399/10/25 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 25 دی 99 25دی1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 13,800تومان پنجشنبه1399/10/25 -200تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 24 دی 99 24دی1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 14,000تومان چهارشنبه1399/10/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 24 دی 99 24دی1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 14,000تومان چهارشنبه1399/10/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 23 دی 99 23دی1399 ساعت : ۱۰:۵۲ کیلوگرم 14,000تومان سه شنبه1399/10/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 23 دی 99 23دی1399 ساعت : ۱۰:۵۲ کیلوگرم 14,000تومان سه شنبه1399/10/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 22 دی 99 22دی1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 14,000تومان دوشنبه1399/10/22 -300تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 22 دی 99 22دی1399 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 14,000تومان دوشنبه1399/10/22 -300تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 21 دی 99 21دی1399 ساعت : ۱۰:۳۵ کیلوگرم 14,300تومان یکشنبه1399/10/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 21 دی 99 21دی1399 ساعت : ۱۰:۳۵ کیلوگرم 14,300تومان یکشنبه1399/10/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 20 دی 99 20دی1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 14,300تومان شنبه1399/10/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 20 دی 99 20دی1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 14,300تومان شنبه1399/10/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 18 دی 99 18دی1399 ساعت : ۱۰:۱۴ کیلوگرم 14,300تومان پنجشنبه1399/10/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 18 دی 99 18دی1399 ساعت : ۱۰:۱۴ کیلوگرم 14,300تومان پنجشنبه1399/10/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 17 دی 99 17دی1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 14,300تومان چهارشنبه1399/10/17 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 17 دی 99 17دی1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 14,300تومان چهارشنبه1399/10/17 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 16 دی 99 16دی1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 14,500تومان سه شنبه1399/10/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 16 دی 99 16دی1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 14,500تومان سه شنبه1399/10/16 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->