ناودانی صنعت ماهان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 18,000تومان دوشنبه1400/4/21 2000تومان 0.13% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 13 تیر 00 13تیر1400 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 16,000تومان یکشنبه1400/4/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 12 تیر 00 12تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۰ کیلوگرم 16,000تومان شنبه1400/4/12 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 9 تیر 00 9تیر1400 ساعت : ۱۴:۵۵ کیلوگرم 15,600تومان چهارشنبه1400/4/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 8 تیر 00 8تیر1400 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 15,600تومان سه شنبه1400/4/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 7 تیر 00 7تیر1400 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 15,600تومان دوشنبه1400/4/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 6 تیر 00 6تیر1400 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 15,600تومان یکشنبه1400/4/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 5 تیر 00 5تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 15,600تومان شنبه1400/4/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 3 تیر 00 3تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 15,600تومان پنجشنبه1400/4/3 -500تومان -0.03% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 18 خرداد 00 18خرداد1400 ساعت : ۱۹:۱۹ کیلوگرم 16,100تومان سه شنبه1400/3/18 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 17 خرداد 00 17خرداد1400 ساعت : ۱۱:۱۰ کیلوگرم 16,000تومان دوشنبه1400/3/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 17 خرداد 00 17خرداد1400 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 16,000تومان دوشنبه1400/3/17 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 12 خرداد 00 12خرداد1400 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 15,600تومان چهارشنبه1400/3/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 11 خرداد 00 11خرداد1400 ساعت : ۱۰:۳۶ کیلوگرم 15,600تومان سه شنبه1400/3/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 10 خرداد 00 10خرداد1400 ساعت : ۱۰:۳۶ کیلوگرم 15,600تومان دوشنبه1400/3/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 9 خرداد 00 9خرداد1400 ساعت : ۱۰:۳۲ کیلوگرم 15,600تومان یکشنبه1400/3/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 8 خرداد 00 8خرداد1400 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 15,500تومان شنبه1400/3/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 6 خرداد 00 6خرداد1400 ساعت : ۰۹:۳۲ کیلوگرم 15,500تومان پنجشنبه1400/3/6 700تومان 0.05% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 3 خرداد 00 3خرداد1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 14,800تومان دوشنبه1400/3/3 -200تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->