ناودانی صنعت ماهان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 22 فروردین 00 22فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1400/1/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 21 فروردین 00 21فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1400/1/21 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 16 فروردین 00 16فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1400/1/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1400/1/15 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 26 اسفند 99 26اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1399/12/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 26 اسفند 99 26اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1399/12/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 25 اسفند 99 25اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/12/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 25 اسفند 99 25اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/12/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۰:۲۸ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۰:۲۷ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۸ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۸ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 20 اسفند 99 20اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه1399/12/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 20 اسفند 99 20اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه1399/12/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1399/12/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۵ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1399/12/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/12/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,100تومان دوشنبه1399/12/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری صنعت ماهان 17 اسفند 99 17اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری صنعت ماهان 17 اسفند 99 17اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/17 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->