ناودانی شکفته مشهد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر شکفته مشهد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری شکفته مشهد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر شکفته مشهد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری شکفته مشهد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 13,500تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر شکفته مشهد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 13,500تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->