قیمت ناودانی شکفته مشهد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۳ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۳ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۲ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۲ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 10,500تومان شنبه1399/9/8 -700تومان -0.06% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 10,500تومان شنبه1399/9/8 -700تومان -0.06% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 10,500تومان شنبه1399/9/8 -700تومان -0.06% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 10,500تومان شنبه1399/9/8 -700تومان -0.06% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 11,200تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 11,200تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 11,200تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 11,200تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 11,200تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-