قیمت ناودانی

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت ناودانی12طول12متری شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی6طول6متری شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی10طول6متری ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی10طول12متری ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی12طول6متری ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی12طول12متری ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی16طول12متری ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی16طول6متری ناب تبریز 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نصر آذربایجان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 13,670تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 13,670تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی8طول6متری نورد سجاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 13,700تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول12متر مگا استیل ایران 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-