میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A2 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,550تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,850تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.56% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,650تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد گلستان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,900تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد گلستان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,900تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد گلستان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,900تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد گلستان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 18,100تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد گلستان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 18,400تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد گلستان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 18,600تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد شاهرود 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 17,650تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد شاهرود 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 17,650تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 17,650تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد شاهرود 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 17,650تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد شاهرود 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 17,650تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد شاهرود 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 17,850تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد شاهرود 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 17,950تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 17,600تومان چهارشنبه1400/5/6 50تومان 0.28% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 17,700تومان چهارشنبه1400/5/6 50تومان 0.28% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 18,550تومان چهارشنبه1400/5/6 50تومان 0.27% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 آذر فولاد امین 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 17,300تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->