میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 فولاد میانه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 13,110تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد میانه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 13,110تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد میانه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 13,110تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد میانه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 13,110تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد میانه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 13,110تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,250تومان پنجشنبه1400/1/26 20تومان 0.15% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,250تومان پنجشنبه1400/1/26 20تومان 0.15% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,250تومان پنجشنبه1400/1/26 20تومان 0.15% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,250تومان پنجشنبه1400/1/26 20تومان 0.15% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,250تومان پنجشنبه1400/1/26 20تومان 0.15% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,250تومان پنجشنبه1400/1/26 20تومان 0.15% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,450تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,450تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,450تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,450تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,450تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,450تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,750تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,750تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 ظفر بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,950تومان پنجشنبه1400/1/26 30تومان 0.22% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->