قیمت میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۲۷ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۳ کیلوگرم 13,050تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۲ کیلوگرم 13,050تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد بافق 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد بافق 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 فولاد بافق 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/8/3 250تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-