میلگرد | قیمت انواع میلگرد | آخرین قیمت های میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 14-A3 نیک صدرا توس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۴ کیلوگرم 12,460تومان سه شنبه1399/11/7 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,700تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 12,700تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 ارگ تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ارگ تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ارگ تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ارگ تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ارگ تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 ارگ تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 ارگ تبریز 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 صبا فولاد زاگرس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 13,550تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->