قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 11,100تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 11,100تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,950تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 امیرکبیر خزر 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 11,050تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 -200تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-