میلگرد امیرکبیر خزر

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۵ کیلوگرم 12,550تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,850تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 امیرکبیر خزر 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 12,500تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 12,650تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 امیرکبیر خزر 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 12,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->