میلگرد آناهیتا گیلان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آناهیتا گیلان 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آناهیتا گیلان 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۵ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->