قیمت میلگرد ارگ تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 ارگ تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ارگ تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 700تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ارگ تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/12 700تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ارگ تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 10,350تومان دوشنبه1399/9/10 -2650تومان -0.2% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 ارگ تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 10,200تومان دوشنبه1399/9/10 -1200تومان -0.11% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ارگ تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 10,000تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ارگ تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 10,000تومان دوشنبه1399/9/10 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ارگ تبریز 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 10,200تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ارگ تبریز 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 10,200تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ارگ تبریز 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 10,200تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ارگ تبریز 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 10,200تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ارگ تبریز 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 10,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ارگ تبریز 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 10,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ارگ تبریز 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 10,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ارگ تبریز 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 10,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ارگ تبریز 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 10,000تومان چهارشنبه1399/9/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ارگ تبریز 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 10,000تومان چهارشنبه1399/9/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ارگ تبریز 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 10,000تومان چهارشنبه1399/9/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ارگ تبریز 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 10,000تومان چهارشنبه1399/9/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ارگ تبریز 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 10,200تومان سه شنبه1399/9/4 -200تومان -0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-