قیمت میلگرد آریا ذوب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,800تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,300تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,300تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,850تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,850تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,850تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,850تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,850تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,850تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,850تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 11,150تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 11,150تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 آریا ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 11,650تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-