قیمت میلگرد آریان فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,300تومان چهارشنبه1399/9/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,200تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,200تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/9/11 1300تومان 0.13% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 1050تومان 0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 1050تومان 0.1% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 -1500تومان -0.12% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آریان فولاد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 10,200تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آریان فولاد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 10,150تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A2 آریان فولاد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 10,150تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آریان فولاد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 10,150تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-