قیمت میلگرد 28 A3 آریان فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 21 تیر 99 21تیر1399 ساعت : ۱۶:۳۴ کیلوگرم 9,900تومان شنبه1399/4/21 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 19 تیر 99 19تیر1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 9,900تومان پنجشنبه1399/4/19 600تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 17 تیر 99 17تیر1399 ساعت : ۱۵:۲۸ کیلوگرم 9,300تومان سه شنبه1399/4/17 50تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 16 تیر 99 16تیر1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 9,250تومان دوشنبه1399/4/16 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 15 تیر 99 15تیر1399 ساعت : ۱۵:۱۴ کیلوگرم 9,050تومان یکشنبه1399/4/15 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 14 تیر 99 14تیر1399 ساعت : ۱۵:۰۲ کیلوگرم 8,950تومان شنبه1399/4/14 750تومان 0.09% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 12 تیر 99 12تیر1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 8,200تومان پنجشنبه1399/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 11 تیر 99 11تیر1399 ساعت : ۱۵:۴۶ کیلوگرم 8,200تومان چهارشنبه1399/4/11 150تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 10 تیر 99 10تیر1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 8,050تومان سه شنبه1399/4/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 8 تیر 99 8تیر1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 8,050تومان یکشنبه1399/4/8 50تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 7 تیر 99 7تیر1399 ساعت : ۱۴:۰۲ کیلوگرم 8,000تومان شنبه1399/4/7 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 5 تیر 99 5تیر1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 8,100تومان پنجشنبه1399/4/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 4 تیر 99 4تیر1399 ساعت : ۱۴:۳۱ کیلوگرم 8,100تومان چهارشنبه1399/4/4 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 3 تیر 99 3تیر1399 ساعت : ۱۵:۰۶ کیلوگرم 8,000تومان سه شنبه1399/4/3 850تومان 0.12% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 26 خرداد 99 26خرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۰ کیلوگرم 7,150تومان دوشنبه1399/3/26 200تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 24 خرداد 99 24خرداد1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 6,950تومان شنبه1399/3/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 24 خرداد 99 24خرداد1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 6,950تومان شنبه1399/3/24 50تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 19 خرداد 99 19خرداد1399 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 6,900تومان دوشنبه1399/3/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 18 خرداد 99 18خرداد1399 ساعت : ۱۳:۲۷ کیلوگرم 6,900تومان یکشنبه1399/3/18 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 17 خرداد 99 17خرداد1399 ساعت : ۱۶:۰۶ کیلوگرم 6,850تومان شنبه1399/3/17 -150تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-