قیمت میلگرد 28 A3 آریان فولاد صفحه 2

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 13 خرداد 99 13خرداد1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 7,000تومان سه شنبه1399/3/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 12 خرداد 99 12خرداد1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 7,000تومان دوشنبه1399/3/12 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 11 خرداد 99 11خرداد1399 ساعت : ۱۴:۵۸ کیلوگرم 6,950تومان یکشنبه1399/3/11 -250تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 10 خرداد 99 10خرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۲ کیلوگرم 7,200تومان شنبه1399/3/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 8 خرداد 99 8خرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 7,200تومان پنجشنبه1399/3/8 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 7 خرداد 99 7خرداد1399 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 7,150تومان چهارشنبه1399/3/7 200تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 6 خرداد 99 6خرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 6,950تومان سه شنبه1399/3/6 800تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 31 اردیبهشت 99 31اردیبهشت1399 ساعت : ۱۵:۳۸ کیلوگرم 6,150تومان چهارشنبه1399/2/31 100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 6 اردیبهشت 99 6اردیبهشت1399 ساعت : ۱۵:۲۱ کیلوگرم 6,050تومان شنبه1399/2/6 2725تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 13 تیر 97 13تیر1397 ساعت : ۱۳:۰۷ کیلوگرم 3,325تومان چهارشنبه1397/4/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 12 تیر 97 12تیر1397 ساعت : ۱۲:۵۶ کیلوگرم 3,325تومان سه شنبه1397/4/12 55تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 11 تیر 97 11تیر1397 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 3,270تومان دوشنبه1397/4/11 -130تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 10 تیر 97 10تیر1397 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 3,400تومان یکشنبه1397/4/10 -40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 9 تیر 97 9تیر1397 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 3,440تومان شنبه1397/4/9 90تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 7 تیر 97 7تیر1397 ساعت : ۱۱:۵۲ کیلوگرم 3,350تومان پنجشنبه1397/4/7 -120تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 6 تیر 97 6تیر1397 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 3,470تومان چهارشنبه1397/4/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 5 تیر 97 5تیر1397 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 3,470تومان سه شنبه1397/4/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 4 تیر 97 4تیر1397 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 3,470تومان دوشنبه1397/4/4 320تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 30 خرداد 97 30خرداد1397 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 3,150تومان چهارشنبه1397/3/30 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 29 خرداد 97 29خرداد1397 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 3,180تومان سه شنبه1397/3/29 -20تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-