قیمت میلگرد 28 A3 آریان فولاد صفحه 3

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 28 خرداد 97 28خرداد1397 ساعت : ۱۳:۰۷ کیلوگرم 3,200تومان دوشنبه1397/3/28 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 27 خرداد 97 27خرداد1397 ساعت : ۱۴:۰۱ کیلوگرم 3,230تومان یکشنبه1397/3/27 380تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 13 خرداد 97 13خرداد1397 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 2,850تومان یکشنبه1397/3/13 30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 12 خرداد 97 12خرداد1397 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 2,820تومان شنبه1397/3/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 10 خرداد 97 10خرداد1397 ساعت : ۱۱:۳۸ کیلوگرم 2,820تومان پنجشنبه1397/3/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 9 خرداد 97 9خرداد1397 ساعت : ۱۲:۱۰ کیلوگرم 2,820تومان چهارشنبه1397/3/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 8 خرداد 97 8خرداد1397 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 2,820تومان سه شنبه1397/3/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 7 خرداد 97 7خرداد1397 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 2,820تومان دوشنبه1397/3/7 10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 6 خرداد 97 6خرداد1397 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 2,810تومان یکشنبه1397/3/6 30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 5 خرداد 97 5خرداد1397 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 2,780تومان شنبه1397/3/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 3 خرداد 97 3خرداد1397 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 2,780تومان پنجشنبه1397/3/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 2 خرداد 97 2خرداد1397 ساعت : ۰۷:۵۸ کیلوگرم 2,780تومان چهارشنبه1397/3/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 1 خرداد 97 1خرداد1397 ساعت : ۰۷:۰۴ کیلوگرم 2,780تومان سه شنبه1397/3/1 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 30 اردیبهشت 97 30اردیبهشت1397 ساعت : ۰۱:۵۷ کیلوگرم 2,740تومان یکشنبه1397/2/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 29 اردیبهشت 97 29اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 2,740تومان شنبه1397/2/29 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 27 اردیبهشت 97 27اردیبهشت1397 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 2,790تومان پنجشنبه1397/2/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 26 اردیبهشت 97 26اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 2,790تومان چهارشنبه1397/2/26 20تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 25 اردیبهشت 97 25اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 2,770تومان سه شنبه1397/2/25 30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 24 اردیبهشت 97 24اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۲۰ کیلوگرم 2,740تومان دوشنبه1397/2/24 -10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 23 اردیبهشت 97 23اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۲۸ کیلوگرم 2,750تومان یکشنبه1397/2/23 -50تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-