قیمت میلگرد 28 A3 آریان فولاد صفحه 4

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 22 اردیبهشت 97 22اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۵۹ کیلوگرم 2,800تومان شنبه1397/2/22 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 20 اردیبهشت 97 20اردیبهشت1397 ساعت : ۱۱:۱۰ کیلوگرم 2,850تومان پنجشنبه1397/2/20 110تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 18 اردیبهشت 97 18اردیبهشت1397 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 2,740تومان سه شنبه1397/2/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 17 اردیبهشت 97 17اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 2,780تومان دوشنبه1397/2/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 16 اردیبهشت 97 16اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۲۲ کیلوگرم 2,740تومان یکشنبه1397/2/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 13 اردیبهشت 97 13اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 2,630تومان پنجشنبه1397/2/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 11 اردیبهشت 97 11اردیبهشت1397 ساعت : ۱۳:۰۵ کیلوگرم 2,630تومان سه شنبه1397/2/11 40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 9 اردیبهشت 97 9اردیبهشت1397 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 2,590تومان یکشنبه1397/2/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 8 اردیبهشت 97 8اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۵۹ کیلوگرم 2,590تومان شنبه1397/2/8 -10تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 5 اردیبهشت 97 5اردیبهشت1397 ساعت : ۱۳:۰۱ کیلوگرم 2,600تومان چهارشنبه1397/2/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 4 اردیبهشت 97 4اردیبهشت1397 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 2,600تومان سه شنبه1397/2/4 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 2 اردیبهشت 97 2اردیبهشت1397 ساعت : ۰۴:۵۳ کیلوگرم 2,650تومان یکشنبه1397/2/2 -20تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 1 اردیبهشت 97 1اردیبهشت1397 ساعت : ۰۳:۱۲ کیلوگرم 2,670تومان شنبه1397/2/1 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 30 فروردین 97 30فروردین1397 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 2,620تومان پنجشنبه1397/1/30 80تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 28 فروردین 97 28فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 2,540تومان سه شنبه1397/1/28 -40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 27 فروردین 97 27فروردین1397 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 2,580تومان دوشنبه1397/1/27 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 26 فروردین 97 26فروردین1397 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 2,610تومان یکشنبه1397/1/26 -110تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 23 فروردین 97 23فروردین1397 ساعت : ۱۱:۳۸ کیلوگرم 2,720تومان پنجشنبه1397/1/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 22 فروردین 97 22فروردین1397 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 2,720تومان چهارشنبه1397/1/22 -40تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 21 فروردین 97 21فروردین1397 ساعت : ۱۴:۵۸ کیلوگرم 2,760تومان سه شنبه1397/1/21 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-