قیمت میلگرد 28 A3 آریان فولاد صفحه 5

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 20 فروردین 97 20فروردین1397 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 2,760تومان دوشنبه1397/1/20 190تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 18 فروردین 97 18فروردین1397 ساعت : ۱۳:۲۷ کیلوگرم 2,570تومان شنبه1397/1/18 20تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 16 فروردین 97 16فروردین1397 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 2,550تومان پنجشنبه1397/1/16 175تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 15 فروردین 97 15فروردین1397 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 2,375تومان چهارشنبه1397/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 23 اسفند 96 23اسفند1396 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 2,375تومان چهارشنبه1396/12/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 22 اسفند 96 22اسفند1396 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 2,375تومان سه شنبه1396/12/22 -5تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 21 اسفند 96 21اسفند1396 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 2,395تومان دوشنبه1396/12/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 20 اسفند 96 20اسفند1396 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 2,395تومان یکشنبه1396/12/20 -15تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 19 اسفند 96 19اسفند1396 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 2,410تومان شنبه1396/12/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 17 اسفند 96 17اسفند1396 ساعت : ۱۱:۱۴ کیلوگرم 2,410تومان پنجشنبه1396/12/17 -20تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 16 اسفند 96 16اسفند1396 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 2,430تومان چهارشنبه1396/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 15 اسفند 96 15اسفند1396 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 2,430تومان سه شنبه1396/12/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 13 اسفند 96 13اسفند1396 ساعت : ۱۳:۴۰ کیلوگرم 2,430تومان یکشنبه1396/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 13 اسفند 96 13اسفند1396 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 2,430تومان یکشنبه1396/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 10 اسفند 96 10اسفند1396 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 2,430تومان پنجشنبه1396/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 9 اسفند 96 9اسفند1396 ساعت : ۰۰:۰۰ کیلوگرم 2,430تومان چهارشنبه1396/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 8 اسفند 96 8اسفند1396 ساعت : ۰۰:۰۰ کیلوگرم 2,430تومان سه شنبه1396/12/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 6 اسفند 96 6اسفند1396 ساعت : ۰۰:۰۰ کیلوگرم 2,430تومان یکشنبه1396/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آریان فولاد 5 اسفند 96 5اسفند1396 ساعت : ۰۰:۰۰ کیلوگرم 2,430تومان شنبه1396/12/5 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-