قیمت میلگرد آذر فولاد امین

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۵ کیلوگرم 11,400تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۵ کیلوگرم 11,400تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 آذر فولاد امین 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 680تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 10,720تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 10,520تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 10,720تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 10,520تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آذر فولاد امین 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 10,320تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آذر فولاد امین 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 10,320تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آذر فولاد امین 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 10,320تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آذر فولاد امین 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 10,320تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-