قیمت میلگرد 10 A2 آذر فولاد امین

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۸ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 13,150تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۷ کیلوگرم 13,150تومان یکشنبه1399/7/6 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/7/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 12,650تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 12,550تومان چهارشنبه1399/7/2 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/7/1 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 12,200تومان دوشنبه1399/6/31 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 12,150تومان یکشنبه1399/6/30 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 12,000تومان یکشنبه1399/6/30 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۰ کیلوگرم 12,100تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,100تومان پنجشنبه1399/6/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 12,100تومان چهارشنبه1399/6/26 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۲:۵۳ کیلوگرم 11,850تومان دوشنبه1399/6/24 280تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 11,570تومان یکشنبه1399/6/23 170تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 11,400تومان پنجشنبه1399/6/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/6/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۳:۵۵ کیلوگرم 11,400تومان سه شنبه1399/6/18 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 11,150تومان دوشنبه1399/6/17 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 11,000تومان یکشنبه1399/6/16 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-