میلگرد درپاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 درپاد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 درپاد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 درپاد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 درپاد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 درپاد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 درپاد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,950تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 درپاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 درپاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 درپاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 درپاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 درپاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 درپاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 12,950تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 درپاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 درپاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 درپاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 درپاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 درپاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 درپاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 12,950تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 درپاد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه1399/12/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 درپاد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->