قیمت میلگرد فولاد گلستان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 14,000تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,800تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,350تومان چهارشنبه1399/7/9 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,350تومان چهارشنبه1399/7/9 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,350تومان چهارشنبه1399/7/9 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,350تومان چهارشنبه1399/7/9 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,350تومان چهارشنبه1399/7/9 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد گلستان 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 13,350تومان چهارشنبه1399/7/9 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 14,000تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,800تومان سه شنبه1399/7/8 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1399/7/8 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد گلستان 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۲ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 فولاد گلستان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 13,800تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد گلستان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-