میلگرد فولاد گلستان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 14,200تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 14,000تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 13,900تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۳:۱۴ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.52% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.52% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.52% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.52% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.49% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.49% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,900تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.44% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 14,000تومان یکشنبه1400/1/15 -200تومان -1.43% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 فولاد گلستان 15 فروردین 00 15فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 14,200تومان یکشنبه1400/1/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 فولاد گلستان 14 فروردین 00 14فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1400/1/14 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد گلستان 14 فروردین 00 14فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 13,400تومان شنبه1400/1/14 400تومان 0.03% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->