قیمت میلگرد 18 A3 فولاد گلستان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 12,400تومان چهارشنبه1399/7/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/7/1 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 12,350تومان دوشنبه1399/6/31 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 12,000تومان یکشنبه1399/6/30 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 12,300تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 12,300تومان پنجشنبه1399/6/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۷ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/6/26 500تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۳ کیلوگرم 11,800تومان دوشنبه1399/6/24 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 11,400تومان یکشنبه1399/6/23 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۲ کیلوگرم 11,200تومان شنبه1399/6/22 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 11,400تومان پنجشنبه1399/6/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/6/19 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 11,350تومان دوشنبه1399/6/17 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 10,700تومان یکشنبه1399/6/16 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 10,600تومان شنبه1399/6/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 12 شهریور 99 12شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 10,600تومان چهارشنبه1399/6/12 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 11 شهریور 99 11شهریور1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 10,400تومان سه شنبه1399/6/11 600تومان 0.06% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 9,800تومان دوشنبه1399/6/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 5 شهریور 99 5شهریور1399 ساعت : ۱۲:۵۸ کیلوگرم 9,800تومان چهارشنبه1399/6/5 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 4 شهریور 99 4شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 9,600تومان سه شنبه1399/6/4 350تومان 0.04% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-