قیمت میلگرد فولاد خرمدشت

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۵ کیلوگرم 10,800تومان چهارشنبه1399/9/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 700تومان 0.07% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 10,300تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 10,300تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۹ کیلوگرم 10,300تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 10,300تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۰ کیلوگرم 10,300تومان چهارشنبه1399/9/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 10,500تومان سه شنبه1399/9/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 10,500تومان دوشنبه1399/9/3 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۹ کیلوگرم 10,800تومان یکشنبه1399/9/2 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 11,000تومان شنبه1399/9/1 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 11,300تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۳:۲۲ کیلوگرم 11,300تومان چهارشنبه1399/8/28 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/8/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۶ کیلوگرم 11,500تومان دوشنبه1399/8/26 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۵:۴۶ کیلوگرم 11,800تومان یکشنبه1399/8/25 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 12,000تومان شنبه1399/8/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 22 آبان 99 22آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 12,000تومان پنجشنبه1399/8/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 21 آبان 99 21آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 12,000تومان چهارشنبه1399/8/21 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 12,200تومان سه شنبه1399/8/20 400تومان 0.03% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-