میلگرد فولاد خرمدشت

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,450تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,450تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/9 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 12,500تومان چهارشنبه1399/12/6 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 12,550تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 12,650تومان یکشنبه1399/12/3 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 29 بهمن 99 29بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۸ کیلوگرم 12,700تومان چهارشنبه1399/11/29 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 12,650تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 12,650تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 26 بهمن 99 26بهمن1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 12,650تومان یکشنبه1399/11/26 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 25 بهمن 99 25بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 12,550تومان شنبه1399/11/25 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۱:۲۵ کیلوگرم 12,350تومان سه شنبه1399/11/21 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 20 بهمن 99 20بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 12,300تومان دوشنبه1399/11/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 12,300تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 12,300تومان شنبه1399/11/18 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 12,350تومان پنجشنبه1399/11/16 -50تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->