میلگرد فولاد خرمدشت

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 20 اسفند 99 20اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 12,450تومان چهارشنبه1399/12/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 20 اسفند 99 20اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 12,450تومان چهارشنبه1399/12/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 12,450تومان سه شنبه1399/12/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 12,450تومان سه شنبه1399/12/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 12,450تومان دوشنبه1399/12/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 12,450تومان دوشنبه1399/12/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 17 اسفند 99 17اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 17 اسفند 99 17اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 12,450تومان یکشنبه1399/12/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۶:۱۲ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۶:۱۲ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۶ کیلوگرم 12,450تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 13 اسفند 99 13اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۶ کیلوگرم 12,450تومان چهارشنبه1399/12/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۱۸ کیلوگرم 12,450تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 12 اسفند 99 12اسفند1399 ساعت : ۱۶:۱۸ کیلوگرم 12,450تومان سه شنبه1399/12/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد خرمدشت 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,450تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,450تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->