میلگرد فولاد قزوین

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A2 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.793651% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.793651% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 3000تومان 23.0769% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,900تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,900تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,300تومان یکشنبه1399/12/10 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,300تومان یکشنبه1399/12/10 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,300تومان یکشنبه1399/12/10 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد قزوین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,300تومان یکشنبه1399/12/10 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد قزوین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/12/9 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد قزوین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/12/9 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد قزوین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/9 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد قزوین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/9 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد قزوین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/9 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد قزوین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه1399/12/9 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد قزوین 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد قزوین 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 12,700تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد قزوین 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 12,150تومان چهارشنبه1399/12/6 2350تومان 0.24% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد قزوین 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۱ کیلوگرم 12,150تومان چهارشنبه1399/12/6 2350تومان 0.24% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد قزوین 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۱ کیلوگرم 12,150تومان چهارشنبه1399/12/6 2350تومان 0.24% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->