میلگرد فولاد شاهرود

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد شاهرود 12 تیر 00 12تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 15,600تومان شنبه1400/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد شاهرود 12 تیر 00 12تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 15,600تومان شنبه1400/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 12 تیر 00 12تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 15,600تومان شنبه1400/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد شاهرود 12 تیر 00 12تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 15,600تومان شنبه1400/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد شاهرود 12 تیر 00 12تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 15,600تومان شنبه1400/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد شاهرود 12 تیر 00 12تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 15,700تومان شنبه1400/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد شاهرود 12 تیر 00 12تیر1400 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 15,800تومان شنبه1400/4/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد شاهرود 10 تیر 00 10تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 15,600تومان پنجشنبه1400/4/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد شاهرود 10 تیر 00 10تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 15,600تومان پنجشنبه1400/4/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 10 تیر 00 10تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 15,600تومان پنجشنبه1400/4/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد شاهرود 10 تیر 00 10تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 15,600تومان پنجشنبه1400/4/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد شاهرود 10 تیر 00 10تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 15,600تومان پنجشنبه1400/4/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد شاهرود 10 تیر 00 10تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 15,700تومان پنجشنبه1400/4/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 فولاد شاهرود 10 تیر 00 10تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 15,800تومان پنجشنبه1400/4/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 فولاد شاهرود 7 تیر 00 7تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 15,550تومان دوشنبه1400/4/7 100تومان 0.64% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 فولاد شاهرود 7 تیر 00 7تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 15,550تومان دوشنبه1400/4/7 100تومان 0.64% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 7 تیر 00 7تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 15,550تومان دوشنبه1400/4/7 100تومان 0.64% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 فولاد شاهرود 7 تیر 00 7تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 15,550تومان دوشنبه1400/4/7 100تومان 0.64% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 فولاد شاهرود 7 تیر 00 7تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 15,550تومان دوشنبه1400/4/7 100تومان 0.64% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 فولاد شاهرود 7 تیر 00 7تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 15,650تومان دوشنبه1400/4/7 100تومان 0.64% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->