قیمت میلگرد 18 A3 فولاد شاهرود

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۰:۲۴ کیلوگرم 12,300تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 12,300تومان چهارشنبه1399/7/2 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 12,200تومان سه شنبه1399/7/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۶ کیلوگرم 12,200تومان دوشنبه1399/6/31 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 11,800تومان یکشنبه1399/6/30 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۰ کیلوگرم 12,000تومان شنبه1399/6/29 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۰:۴۰ کیلوگرم 12,200تومان پنجشنبه1399/6/27 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 12,100تومان چهارشنبه1399/6/26 500تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 11,600تومان دوشنبه1399/6/24 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 11,250تومان یکشنبه1399/6/23 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 11,150تومان یکشنبه1399/6/23 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 10,900تومان شنبه1399/6/22 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۰:۳۶ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه1399/6/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۷ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/6/19 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 11,150تومان سه شنبه1399/6/18 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 11,100تومان دوشنبه1399/6/17 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 10,750تومان یکشنبه1399/6/16 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 10,450تومان شنبه1399/6/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 13 شهریور 99 13شهریور1399 ساعت : ۱۰:۴۰ کیلوگرم 10,450تومان پنجشنبه1399/6/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 فولاد شاهرود 12 شهریور 99 12شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 10,450تومان چهارشنبه1399/6/12 350تومان 0.03% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-