میلگرد جهان فولاد سیرجان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 12,350تومان پنجشنبه1399/11/16 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 12,350تومان پنجشنبه1399/11/16 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 12,350تومان پنجشنبه1399/11/16 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 12,350تومان پنجشنبه1399/11/16 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/11/14 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/11/14 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/11/14 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 12,400تومان سه شنبه1399/11/14 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/11/13 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/11/13 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/11/13 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۷ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/11/13 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/11/12 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/11/12 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/11/12 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/11/12 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/11/12 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/11/12 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/11/12 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 12,400تومان یکشنبه1399/11/12 50تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->