قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 11,400تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 11,300تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 11,100تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,800تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,800تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,600تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,600تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,600تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,600تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 جهان فولاد سیرجان 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۶ کیلوگرم 10,600تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 11,300تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 11,100تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 10,800تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 10,800تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 10,600تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 10,600تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 10,600تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 10,600تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 جهان فولاد سیرجان 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 10,600تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-