قیمت میلگرد 12 A3 جهان فولاد سیرجان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,450تومان پنجشنبه1399/7/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۳ کیلوگرم 12,450تومان چهارشنبه1399/7/2 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۳ کیلوگرم 12,350تومان سه شنبه1399/7/1 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۵ کیلوگرم 12,100تومان دوشنبه1399/6/31 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۴ کیلوگرم 11,900تومان یکشنبه1399/6/30 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 11,850تومان شنبه1399/6/29 -50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۳:۵۴ کیلوگرم 11,900تومان چهارشنبه1399/6/26 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 11,700تومان دوشنبه1399/6/24 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 11,400تومان یکشنبه1399/6/23 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 11,250تومان شنبه1399/6/22 -30تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 20 شهریور 99 20شهریور1399 ساعت : ۱۲:۴۹ کیلوگرم 11,280تومان پنجشنبه1399/6/20 -20تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 11,300تومان چهارشنبه1399/6/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 11,300تومان سه شنبه1399/6/18 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 11,100تومان دوشنبه1399/6/17 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 11,100تومان یکشنبه1399/6/16 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 11,000تومان شنبه1399/6/15 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 13 شهریور 99 13شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 10,600تومان پنجشنبه1399/6/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 12 شهریور 99 12شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۲ کیلوگرم 10,600تومان چهارشنبه1399/6/12 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 11 شهریور 99 11شهریور1399 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 10,200تومان سه شنبه1399/6/11 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 10,000تومان دوشنبه1399/6/10 130تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-