قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,520تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,520تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,520تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,520تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,520تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,520تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,520تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,520تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,650تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 11,750تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,650تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,800تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 کاوه تیکمه داش 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 10,950تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 11,750تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کاوه تیکمه داش 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 10,520تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 کاوه تیکمه داش 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 10,520تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کاوه تیکمه داش 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 10,520تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 کاوه تیکمه داش 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 10,520تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 کاوه تیکمه داش 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 10,520تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 کاوه تیکمه داش 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۸ کیلوگرم 10,520تومان شنبه1399/9/8 200تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-